תפריט מובייל

מאת: שלמה טננבאום

בכתיבת אופציות מעו"ף יש צורך בהקמת מסגרת מעו"ף בבנק שבו מתנהל החשבון ולשעבד לשם כך בטחונות. ניתן לכתוב אופציות פוט שבהם כותב האופציות מקבל פרמיה והן ימומשו עליו בפקיעה אם מחיר השוק יהיה נמוך ממחיר המימוש של האופציות. בכתיבת אופציות קול המימוש יהיה אם מחיר השוק בפקיעה יהיה גבוה ממחיר המימוש של האופציות. כמו כן ניתן לכתוב אופציות פוט וקול וכן לגדר אותן באופן חלקי או מלא, כפי שיוסבר בהמשך. אם הפקיעה הייתה מחוץ למחירי הפוט והקול, כותב האופציות יישאר עם כל הפרמיה שקיבל. במקרים של מימוש, כותב האופציות יצטרך לשלם סכום מסוים, תלוי במחיר המימוש. כותב האופציות יישאר במקרה זה עם רווח שיהיה נמוך מהפרמיה שקיבל או שהעסקה תסתיים באפס או בהפסד מבחינתו. 

להלן דוגמא להמחשה, כאשר הנתונים מחושבים לפי נוסחת בלק שולץ ולא בהכרח משקפים מחירי שוק:

11

333

בפקיעה במחיר 1,490 הכותב יישאר עם כל הפרמיה שקיבל של 1,500 ₪. פקיעה במחיר 1,470 תצמצם את הרווח ל-500 ₪ בגלל המימוש ואילו פקיעה של 1,460 תגרום להפסד של 500 ₪. באופן דומה ניתן להראות תרחישים בפקיעה של אופציות קול, אך כאמור המימוש יהיה אם מחיר השוק גבוה ממחיר המימוש.

אסטרטגיה א' מראה גם את דרישת הביטחונות של הבורסה שהיא 6,000 ₪. מכאן, שדרישת הביטחונות ל-10 אופציות היא 60,000 ₪ והמסגרת צריכה להיות לפחות 60,000 ₪. בדרך כלל מומלץ שהמסגרת תהיה במקרה כזה גבוהה מ-60,000 ₪ על מנת שלא יהיה צורך בהוספת בטחונות אם השוק יורד.

אסטרטגיה ב' מראה אפשרות של כתיבת אופציה במחיר מימוש 1,480 וקניית אופציית פוט 1,450 על מנת לגדר את ההפסד המקסימאלי במקרה של ירידת השוק. כותב האופציה נשאר עם פחות פרמיה בסכום של 850 ש"ח לאחר קיזוז עלות ההגנה של 650 ₪ מהפרמיה של 1,500 ₪.  דרישת הביטחונות ל-10 אופציות במקרה זה הצטמצמה ל-22,000 ₪ לעומת 60,000 ₪ לאופציות לא מגודרות. החשיפה המקסימאלית היא 30,000 ₪ שזה 1480 מינוס 1450 כפול 100 כפול 10 אופציות ומסגרת של 30,000 ₪ מספיקה גם לתרחישי שוק יורד.