תפריט מובייל

מאת יניב פייביש

תיקון 190

בשנת 2012 תוקנה פקודת המס בתיקון מספר 190 אשר בין יתר הדברים קבע את הדברים הבאים:

כספים אשר מופקדים לקופת הגמל ולא מתקבלים עבורם זיכוי או ניכוי מס בעת ההפקדה, ייקראו במועד המשיכה "קצבה מוכרת".

"קצבה מוכרת", על פי תיקון 190, מותרת למשיכה החל מגיל 60 בפטור מלא ממס על כל גובה הקצבה.

 

כמו כן, קצבה מוכרת ניתנת להיוון כמשיכה חד פעמית ובתנאי שהעמית מקבל קצבה מזערית (כ-4,500 ש"ח) לפחות בכל חודש. במקרה זה ינוכה לעמית מס על הרווח הנומינלי בשיעור של 15%.

תיקון 190 מאפשר לך לבצע הפקדה חד פעמית לקופת גמל ולנהל אותה כ IRA

לדוגמא:

לקוח שמעוניין להשקיע 400K ₪ נזיל יכול להשקיע את הכספים בתיקון 190 והכסף ינוהל כתיק השקעות לכל דבר ועניין,
כלומר, הלקוח חותם על הסכם ניהול תיקים תוך כדי אפיון צרכים מלא, ויתופעל ע"י חברת קוואנטום שוקי הון בIRA ישראל.

הטבות והגבלים בנושא הטבות המס:

  1. בניגוד לתיק השקעות רגיל, בו הכסף תמיד נזיל, כאן הכסף סגור בקופה. במידה והלקוח מושך את הכסף לפני גיל פרישה מוקדם (60), הוא יחויב קנס משיכה שלא כדין בגובה 35% מהקרן + הרווח.
  2. במידה והלקוח מעוניין למשוך את הכסף בגיל פרישה מוקדם (60) הוא יכול לקבל את הכסף, כקצבה בלבד. הקצבה תהיה פטורה ממס.

אלמנט של דחיית מס

כלומר הלקוח נהנה מתשלום מס מופחת של 15% במקום 25% מס רווחי הון והוא נהנה מדחיית מס שחשובה לא פחות. רק בסוף התקופה גובים לו מס ולא בדרך. זה הבדל משמעותי.

מה יהיה גודל הקצבה?

גודל הקצבה נקבעה לפי מקדם המרה לקצבה-מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.

לצורך העניין, העמית צבר מיליון ש"ח בקופה, מקדם הקצבה הוא 200, אזי נחלק מיליון ש"ח ב 200, מה שאומר שהעמית יקבל 5,000 ₪ לכל ימי חייו.

לא ניתן להוון את הקצבה, כלומר ברגע שהעמית בוחר לקבל את הכסף כקצבה חודשית לא ניתן להמיר אותו חזרה להון. במידה והלקוח מחליט למשוך את הכסף בגיל 67 (גיל פרישה נוכחי) וקיימים לרשותו קצבת מינימום של 4,500 ₪ (נכון להיום) הוא יוכל למשוך את מלוא הסכום כהוני ויחויב במס רק במס רווחי הון ע"ס 15% על הרווחים בקופה.

לדוגמא:

העמית הגיע לגיל 67, הפקיד בקופה 400K והסכום הנוכחי עומד על 500K.
על אותם 100K רווחי הון (בהנחה ולא הפקיד כספים נוספים) יהיה מס רווחי הון ע"ס 15%.
הפקדות חדשות לקופת גמל בניהול אישי יכולות להתבצע בתנאים הבאים:
הפקדה לקופה חדשה של כספים במעמד עצמאי לגבי הכנסה מסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, כלומר הכנסה ממשכורת.
הפקדה לקופה חדשה של כספים במעמד עצמאי שאינם לגבי הכנסה מסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, בתקרה של כ-3,200,000 ש"ח ורק בתנאי שקיים לעמית חסכון פנסיוני בגובה הסכום הקובע (כ-800,000 ש"ח), או שהוא מקבל קצבה מזערית (כ-4,500 ש"ח לחודש), או שמדובר בקופת גמל חדשות שמקורן ברכיב הפיצויים או בהורשה.

מה המשמעות:
לקוח יכול להפקיד סכומים נזילים, להנות מהיתרונות של ניהול תיק דרכינו, תוך כדי קבלת הטבות מס משמעותיות.

למי אופן הניהול מתאים:

  • לקוחות לקראת פרישה
  • לקוחות שאינם זקוקים לכסף בטווח הקרוב
  • לקוחות שמעדיפים לקבל את הסכומים כקצבה
  • לקוחות שמבינים בשוק ההון

ניהול תיקי השקעות - בואו להשקיע את הכסף שלכם אצל קוואנטום בית השקעות.

רוצים לדעת יותר על תיקון 190? ואיך להטיב את תשלומי המס על ההשקעות שלכם,
התקשרו ל 03-901-0909 או השאירו פרטים בצור קשר