תפריט מובייל

מדד מנהלי הרכש שיקגוכידוע, מתפרסמים מעת לעת, נתונים כלכליים באתרי החדשות השונים אשר הסוחרים מצפים להם בדריכות רבה בכדי לקבל החלטה בדבר כדאיות השקעה ו\או במסחר. חשוב לציין, כי נתונים אלו בעלי חשיבות רבה והינם מתפרסמים במועדים שונים, לגבי תוצאות שונות ומעידים על חוזק ומצב הכלכלה במדינה מסוימת. אחד מהנתונים הינו: מדד מנהלי הרכש של איזור שיקגו נקרא NAPM-Chicago .

לפי הגדרה, המכון לניהול אספקה בשיקגו – עורך סקר וניתוח המוצג באמצעות מדד שמספק אינדיקציה בדבר מצב העסקים באיזור שיקגו. בדוח כאמור, מסוקרות גם חברות יצרניות וגם חברות שאינן יצרניות. לפיכך, לא ניתן להשוות באופן ישיר סקר זה לסקרי תעשייה טהורים. נדגיש, כי כל נתון מעל 50 אחוז מצביע על התרחבות הסקטור העסקי.

הסיבה שנתון זה חשוב למשקיעים הינה, שמדד זה מאפשר להבין את הרקע הכלכלי של השווקים השונים. מעבר לכך, שוק המניות אוהב לראות צמיחה כלכלית בריאה מכיוון שזו מתורגמת לרווחי תאגידים גדולים יותר. כמו כן, שוק אגרות החוב מעדיף לראות סביבת צמיחה מתונה שלא תחולל לחצים אינפלציונים. מדד מנהלי הרכש של שיקגו, נותן מבט מפורט על מגזרי החברות היצרניות וגם אלו שאינן יצרניות באיזור שיקגו. הרבה מהשחקנים בשוק, אינם מבינים שהפעילות הלא-יצרנית המכוסה במדד זה נוטה להתמקד בצד הייצור בלבד (לא הרכש). כשלעצמו, המדד יכול להחשב כאינדיקטור איזורי של פעילות עסקית כללית. בנוסף לכך, חלק מתת – האינדקסים של מדד זה גם מספקים תובנות על מחירי הסחורות ורמזים שונים לגבי האינפלציה. נרצה לציין, כי הדוח משוחרר כמה דקות קודם, למנויים לשירות של חברת Kingsbury הבינלאומית אשר מבצעת את הסקר, ורק לאחר מכן לציבור. זה עשוי להסביר את הפעילות בשוק מפעם לפעם בתקופה שלפני פרסומו.


לסיכום, ראוי להדגיש, שסקר זה הינו מעט מקומי בטבעו – המשקף את הפעילות הכלכלית הכוללת באיזור שיקגו. אולם, רבים רואים במדד מנהלי הרכש של שיקגו כנציג של הפעילות הכלכלית במשק כולו. השווקים מתמקדים במדד הכללי – ברומטר העסקים שרבים מתייחסים אליו כמדד מנהלי הרכש של שיקגו או בקיצור שיקגו PMI. נקודת האיזון למדד היא 50. נתון מעל 50, מצביע על צמיחה חיובית ואילו מתחת למספר כאמור, מצביע על התכווצות. זאת ועוד, ככל שהנתון רחוק מ50, כך הצמיחה/התכווצות מהירה יותר.

קוואנטום ניהול תיקי השקעות - ניהול תיקי השקעות עם מיטב מנהלי ההשקעות.