תפריט מובייל

נתונים כלכליים: הכנסה פרטית

הכנסה פרטיתכידוע, מתפרסמים מעת לעת, נתונים כלכליים באתרי החדשות השונים אשר הסוחרים מצפים להם בדריכות רבה בכדי לקבל החלטה בדבר כדאיות השקעה ו\או במסחר. חשוב לציין, כי נתונים אלו בעלי חשיבות רבה והינם מתפרסמים במועדים שונים, לגבי תוצאות שונות ומעידים על חוזק ומצב הכלכלה במדינה מסוימת. אחד מהנתונים הינו: הכנסה פרטית.

לפי הגדרה, הכנסה פרטית מייצגת את ההכנסה שמשקי הבית מקבלים מכל המקורות לרבות שכר ומשכורות, הטבות נלוות כדוגמת הפרשות של תוכניות פנסה פרטיות, הכנסות בעלים, הכנסות משכירות,דיבדנדים, ריבית ותשלומי העברה כגון ביטוח לאומי ודמי אבטלה. ההוצאות לצריכה הפרטית הינה חלק עיקרי של ההוצאות האישיות, הכוללות גם תשלומי ריבית אישיים ותשלומי העברה. הוצאות אלו, מחולקות למוצרים ברי-קיימא ולמוצרים ושרותים שאינם ברי-קיימא.

הסיבה שנתון זה חשוב למשקיעים הינה, שנתוני ההכנסות וההוצאות הינם דרך שימושית נוספת בכדי לאמוד את כוחו של המגזר הצרכני בכלכלה (בפרט באותו משק ספציפי) ויכול להצביע לאיזה כיוון מועדות פניה. ההכנסה מעניקה למשקי הבית את הכוח לצרוך או לחסוך. בנוסף, הצריכה משמנת את גלגלי הכלכלה ושומרת על צמחיתה. החיסכון, לעיתים מושקע בשווקים הפיננסים ויכול להניע קדימה את מחירי אגרות החוב והמניות. יתרה מזאת, גם אם החיסכון פשוט הולך לחשבון הבנק, חלק מהכספים האלו בדרך כלל משמשים את הבנק לצורך מתן הלוואות ולפיכך תורמים לפעילות הכלכלית.
מעבר לכך, הוצאות הצרכנים תופסות חלק נכבד בכלכלה, כך שאם אנחנו יודעים לאן נתון הצריכה הולך אזי יהיה לנו מושג די טוב לאן מועדות פני הכלכלה. כמו כן, משקיעים יכולים לראות כיצד הצרכנים מכוונים את ההוצאות שלהם, בין אם הם קונים מוצרים ברי-קיימא, או מוצרים שאינם ברי-קיימא או צורכים שירותים.

אינטרפטציה ידועה, הינה שעליה (או ירידה) בהכנסה ובצריכה יכולה לגרום לעלייה (או ירידה) במחירי איגרות החוב. וכל עוד ההוצאות אינן אינפלציוניות, שוק המניות מרוויח מכך, מהסיבה שהוצאות רבות יותר מצד הצרכנים מדרבנות את רווחי התאגידים. בהמשך לכך, שינויים בהכנסה מאותתים על שינויים בצריכה. למשל, תקופה של צמיחה מהירה בהכנסה עשויה לאותת על גידול בהוצאות על צריכה בעתיד. ומנגד, תקופה של ירידה בהכנסות עלולה לאותות על מיתון שעתיד להתרחש. כלומר, בעוד שצרכנים לעיתים קרובות חייבים לרכוש מצרכים חיוניים, רכישות עלולות לרדת או להתמתן.

פרשנות נוספת היא, שהצרכנים נוטים יותר להגדיל את הוצאותיהם כאשר הם רואים את תיק המניות שלהם עולה בהתאם לשוק המניות. וכאשר שוק המניות נופל, ההוצאות עלולות לקיטון מכיוון שאז הצרכנים מרגישים פחות עשירים (עם פחות הון ממה שהם רגילים או שהיו). כך באופן דומה, למחירי הדיור ושווי הבתים ישנו אפקט דומה. עלייה במחירי הדיור מגבירים את את ההון שיש לצרכנים כתוצאה מעלייה בשווי הנכס שלהם. מכאן, שהצרכנים מרגישים יותר ביטחון ככל שווי ערך הנכס שלהם עולה. כמובן, שההפך הוא הנכון. זאת אומרת, כאשר מחירי הדיור יורדים ושווי ערך הנכס קטן אף הוא ופוגע בהוצאות הצרכנים.
נציין, שההכנסה הינה מונח רחב ומקיף, אשר מכילה בתוכה גם את המיסים שהצרכנים חייבים לשלם. לכן, על-ידי החסרת המיסים מן ההכנסה אנחנו נשארים עם ההכנסה הפנויה וזה מה שנשאר לצרכנים להוציא על מוצרים ושירותים.

קוואנטום ניהול תיק השקעות - ניהול תיקים המותאם לצרכי הלקוח ולפי בקשתו.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.