תפריט מובייל

מאת: שלמה טננבאום

בהשקעה ישירה בשוק המניות התשואה מתקבלת מעלייה במחירי המניות פלוס דיבידנדים, אך אם השוק ירד, למשקיע יהיו הפסדים. למרות שבכתבה קודמת הראנו שלתקופות ארוכות כמו 20 שנה, התשואות בשוק המניות הן 6%-7% לשנה באופן ממוצע, הרי שלתקופות קצרות כמו שנת 2015 ומחצית 2016, השוק היה מאוד תנודתי והתשואות היו שליליות, בסביבות מינוס 1% עד מינוס 2%. מכאן, שמשקיע המחפש תשואה לזמן קצר, נאמר 1-2 שנים, שוק המניות הוא לא בהכרח אפשרות טובה.

מדוע אנשים יחפשו תשואות לזמן קצר ולא ארוך? יש לכך הרבה סיבות ובהם ייעוד הכספים למטרות אחרות כמו לסייע לילדים, עניין של גיל, הצורך בנזילות ועוד. בנוסף, יש גם אנשים שבמחשבה ראשונית היו מעוניינים בהשקעה לזמן ארוך, אך כאשר השוק התחיל לרדת הם איבדו את הביטחון ומכרו את תיק ההשקעות בהפסד, ויש הרבה כאלו. המטרה של השקעה אלטרנטיבית בשוק המניות היא האפשרות ליצור רווחים לתקופות קצרות.

666

הגרף לעיל מראה את מדד 500 S&P לתקופה 2015 עד מחצית 2016. ניתן לראות שהמגמה הייתה תנודתית בין 2130 ל-1850, והתשואה הייתה שלילית. המודל אומר את הדבר הבא: נכתוב אופציית פוט (PUT) מחוץ לכסף על תעודת סל SPY המחקה את 500 S&P ונקבל פרמיה של 6% -7% שזו התשואה לאורך זמן בשוק המניות. אם השוק מדשדש במקום או עולה בכווןA , הרי שכל הפרמיה תישאר בידי המשקיע. אם השוק יורד בכוון B , המשקיע יפסיד מעבר לרמה מסוימת.

נראה זאת במספרים, לשם המחשה בלבד: המדד נמצא ב-2,100 בתחילת שנת 2015 ו-SPY נמצא ב-210, כלומר עשירית מהמדד. נכתוב אופציית פוט 10% מחוץ לכסף מחיר מימוש 190 ליוני 2016 והפרמיה שתתקבל היא בקירוב 5% על בסיס שנתי (7.5% לתקופה חלקי 1.5 שנים). משמעות כתיבת האופציה היא שאם במועד הפקיעה SPY נמצא מעל 190, המשקיע יישאר עם כל הפרמיה בידו. מתחת ל-190 הוא יקבל אחזקה ישירה של SPY. ניתן לראות שבדוגמא לעיל, SPY היה בסוף התקופה בעת פקיעת האופציה קרוב ל-210, דהיינו מעל מחיר המימוש 190 ולכן המשקיע נשאר עם כל הפרמיה בידו והרוויח 5% לשנה. אם במועד הפקיעה המדד היה עולה למשל 20%, המשקיע לא היה מרוויח יותר מאשר הפרמיה שקיבל. אך בהקשר זה נציין שאם השוק עולה בשנה מסוימת 20% אזי מבחינה סטטיסטית זו תהיה תשואה חורגת ובאיזו שהיא שנה אחר כך השוק ייתן תשואה נמוכה או שלילית, כך שהממוצע לאורך השנים לא יעבור את ה-6%-7%. כלומר, האסטרטגיה של השקעה לא ישירה שתוארה לעיל עדיין תיתן את התשואה הרב שנתית. נציין שכתיבת פוט על פיזור מניות במקום המדד עצמו בדרך כלל תגדיל את התשואה מאשר כתיבת פוט על SPY.

נקודת האיזון היא בירידה מצטברת של 10% מחוץ לכסף + פרמיה שהתקבלה של 7.5% = 17.5%, שזה SPY 178.7 או מדד של 1,787. מתחת למחיר זה המשקיע יפסיד באופן ישיר. מנגד, מי שקנה ישירות את SPY במחיר 210, שזה מדד ב-2,100 יפסיד את כל הירידה עד 1,787 ומעבר לכך. נמחיש זאת בגרף:

השקעה אלטרנטיבית1

ציר ה-X מראה את המדד 500 S&P ואת תעודת הסל SPY ששוויה עשירית מהמדד. ציר ה-Y מראה את התשואה באחוזים.  הקו העליון (בצבע שחור) מתאר את הרווח בכתיבת אופציית פוט המתוארת לעיל. עד ירידה למחיר המימוש 190 המשקיע נשאר עם כל הפרמיה של 7.5%. מתחת ל-190 הרווח מתחיל לרדת ובנקודה 178.7 התשואה אפס וזו נקודת האיזון. מצד שני, אחזקה ישירה של המדד שנקנה ב-210 כפי שמראה הקו התחתון (בצבע כחול) גורמת להפסד מידי אם השוק יורד ובנקודה 178.7 ההפסד הוא 17.5% לעומת 0% בקו התחתון. אם השוק עולה מעבר ל-7.5% (SPY=210*1.075=226) הרי שההשקעה הישירה תיתן יותר מההשקעה הלא ישירה שהרווח המקסימלי בה הוא 7.5%. נקודה זו מוראית בגרף כאשר הקו הכחול חוצה את הקו השחור בנקודה 226.

לסיכום: המשקיע באופציית הפוט יקבל בקירוב את התשואה הרב שנתית של המדד, תהיה לו "הגנה" עד 17.5% ירידה במדד, אך מנגד הוא יוותר על רווחים אם המדד יעלה מעבר ל-7.5% בתקופה מסוימת. אך גם אם המדד עלה יותר, הרי שמחינה סטטיסטית המדד ייתקן אחרי זמן כלפי מטה והתשואה תתכנס לאזור הממוצע הרב שנתי של 6%-7%. מכאן שבדיעבד ולצורך המחשה בלבד, בתקופה 2015 ועד מחצית 2016 כתיבת אופציית הפוט הייתה עדיפה משמעותית על פני החזקה ישירה של המדד, או במספרים: 7.5% תשואה לעומת אפס או מינוס קטן בהחזקה ישירה. 

מטרת כתבה זו היא לבחון את המודל בתקופה לעיל מבחינה מספרית והיא אינה המלצה להשקיע במוצר האופציות ו\או במדד עצמו.

 

 

* חשוב לציין כי המידע הנכתב במאמר זה אינו המלצה או הצעה להשקעה.