תפריט מובייל

מאמרים

מאת: שלמה טננבאום

בהשקעה ישירה בשוק המניות התשואה מתקבלת מעלייה במחירי המניות פלוס דיבידנדים, אך אם השוק ירד, למשקיע יהיו הפסדים. למרות שבכתבה קודמת הראנו שלתקופות ארוכות כמו 20 שנה, התשואות בשוק המניות הן 6%-7% לשנה באופן ממוצע, הרי שלתקופות קצרות כמו שנת 2015 ומחצית 2016, השוק היה מאוד תנודתי והתשואות היו שליליות, בסביבות מינוס 1% עד מינוס 2%. מכאן, שמשקיע המחפש תשואה לזמן קצר, נאמר 1-2 שנים, שוק המניות הוא לא בהכרח אפשרות טובה.

מאת: שלמה טננבאום

תשואות היסטוריות בשווקי המניות

 

 

1

 

הגרף לעיל מראה את מדד המניות בארה"ב 500 S&P. הגרף כולל גם תשואות דיבידנד עליהם נכתוב בהמשך. מקובל להניח שתשואה בשווקי המניות נמדדת בטווח הארוך ולקחנו לשם כך תקופות של 20 שנה. בתקופה הראשונה AB בין יוני 1996 לבין יוני 2016 המדד עלה ל-2,071 מ-688, או 201% ו-10% לשנה. בתקופה AD שמשתרעת על פני כ-11 שנים בין 1997 ל-2008 היו שני משברים שגרמו לירידות של 35% עד 40% בשערי המניות. הראשון היה התנפצות בועת הדוט-קום בשנת 2000 והשני היה המשבר הכלכלי ב-2008. התשואה במשך תקופה זו הייתה אפס. אך אם ניקח תקופה של 20 שנה הכוללת את 2 המפולות האלו, נקבל את התקופה CD מינואר 1989 לינואר 2009. בתקופה זו מדד 500 S&P עלה ל-798 מ-295, או 170% ל-8.5% לשנה. 

 

מאת: שלמה טננבאום

מסלולי השקעה מסורתיים בשוק ההון כוללים בדרך כלל אגרות חוב ומניות כאשר החלוקה בין השתיים משתנה, למשל 50%-50%. השקעה באגרות חוב נותנת תשואה הנובעת מהריבית – קופון הנקוב באג"ח. שינויים במחיר האג"ח ישפיע על שווי ההשקעה. השינוי במחיר האג"ח נובע בין השאר כתוצאה משינויים בסביבת הריבית ושינויים בתוצאות העסקיות של החברות, מה שעשוי להשפיע על היכולת שלהם לפרוע את תשלומי הקרן והריבית. בכתבה זו נתייחס לשינויים הנובעים מסביבת הריבית בלבד. 

מאת: יואב זליקוביץ 

 8fe76a05 afeb 4125 81b8 63f6bb1e323b

יוגי ברה, שחקן הבייסבול האמריקאי האגדי, שנודע באמירותיו השנונות ושהלך לעולמו בשנה שעברה, אמר: "בתאוריה אין הבדל בין תאוריה לפרקטיקה, אך בפרקטיקה יש הבדל גדול בין השתיים." קביעה נוקבת זו מתארת היטב גם את המתרחש בעולם ההשקעות בכלל ובשוק המניות בפרט.  

התיאוריה הכלכלית, שמטבעה מגדירה מצבים באמצעות נוסחאות למיניהן, מיושמת בפרקטיקה בשוק המניות בצורה נרחבת וכוללנית. לפי התיאוריה הרווחת, השגת תשואה עודפת בשוק המניות כרוכה תמיד בנטילת סיכון עודף. הסיכון הספיציפי של מניה מוגדר באמצעות Beta – יחס שמחשב את התנודתיות של מניה ביחס לשוק המניות. כלומר, ככל שמחירה של מניה כלשהי תנודתי יותר ביחס לשוק זה (הן כלפי מטה והן כלפי מעלה) כך ה- Beta שלה יהיה גבוה יותר, והיא תיתפס  בידי המומחים כ"מסוכנת" יותר. 

בחינה מעמיקה יותר של נתונים אלה מוכיחה שהשימוש המוקפד בפקטור Beta מוביל להערכה דוגמטית מדי של המצב ולהחלטות פיננסיות שגויות. הבעיה העיקרית הכרוכה בשימוש נוקשה בפקטור Beta היא התעלמות מוחלטת מהשווי הכלכלי של חברה. לשם המחשה, נניח שחברה היא בעלת נכסים ששווים 100 ₪ ומנית החברה משקפת שווי זה ביום נתון. עתה נניח שבתום השנה שלאחר יום זה מדד המניות שבו נסחרת החברה ירד ב-10%, ואילו מחיר המניה של החברה המדוברת ירד  ב-20% ללא  שינוי מהותי בעסקי או נכסי החברה (שהוא תרחיש שכיח למדי בבורסות העולם). השימוש בפקטור Beta (שערכו יעלה עקב תנודתיות שווי המניה ביחס לשוק המניות) יגדיר מניה זו כ"מסוכנת" יותר מאשר בתחילת השנה. זאת למרות שבתום השנה ניתן לקנות את מניית החברה ולקבל נכסים השווים 100 ₪ במחיר של 80 ₪. הדבר דומה לטענה שרכישת סל מוצרים ספציפי בסופרמרקט בהנחת מבצע של 20% הינה עסקה גרועה. 

מאת: שלמה טננבאום

בכתיבת אופציות מעו"ף יש צורך בהקמת מסגרת מעו"ף בבנק שבו מתנהל החשבון ולשעבד לשם כך בטחונות. ניתן לכתוב אופציות פוט שבהם כותב האופציות מקבל פרמיה והן ימומשו עליו בפקיעה אם מחיר השוק יהיה נמוך ממחיר המימוש של האופציות. בכתיבת אופציות קול המימוש יהיה אם מחיר השוק בפקיעה יהיה גבוה ממחיר המימוש של האופציות. כמו כן ניתן לכתוב אופציות פוט וקול וכן לגדר אותן באופן חלקי או מלא, כפי שיוסבר בהמשך. אם הפקיעה הייתה מחוץ למחירי הפוט והקול, כותב האופציות יישאר עם כל הפרמיה שקיבל. במקרים של מימוש, כותב האופציות יצטרך לשלם סכום מסוים, תלוי במחיר המימוש. כותב האופציות יישאר במקרה זה עם רווח שיהיה נמוך מהפרמיה שקיבל או שהעסקה תסתיים באפס או בהפסד מבחינתו. 

מאת: שלמה טננבאום

בחודש שעבר פורסם שמדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר 0.5% לאחר ירידה מצטברת של 0.6% ב-12 חודשים. למרות שהנתון היה בתחום הציפיות, השוק מגלם אפשרות שבנק ישראל יוריד בקרוב את הריבית מהרמה הנוכחית של 0.1% מתוך מטרה לגרום לפיחות השקל והעלאת רמת האינפלציה. הדבר מתבטא בריביות התלבור שהם הריביות הבין-בנקאיות, הדומות בעיקרן לריביות הלייבור באירופה.

מאת יניב פייביש

תיקון 190

בשנת 2012 תוקנה פקודת המס בתיקון מספר 190 אשר בין יתר הדברים קבע את הדברים הבאים:

כספים אשר מופקדים לקופת הגמל ולא מתקבלים עבורם זיכוי או ניכוי מס בעת ההפקדה, ייקראו במועד המשיכה "קצבה מוכרת".

עיני המשקיעים בעולם נשואות לעבר הבנק המרכזי של ארה''ב שפותח את ישיבה הפד בת יומיים שבסיומה יחליט האם לסיים את עידן הריביות האפסיות לראשונה מזה כמעט עשור. IMG 20150827 112702 Mobile

מדד מנהלי הרכש שיקגוכידוע, מתפרסמים מעת לעת, נתונים כלכליים באתרי החדשות השונים אשר הסוחרים מצפים להם בדריכות רבה בכדי לקבל החלטה בדבר כדאיות השקעה ו\או במסחר. חשוב לציין, כי נתונים אלו בעלי חשיבות רבה והינם מתפרסמים במועדים שונים, לגבי תוצאות שונות ומעידים על חוזק ומצב הכלכלה במדינה מסוימת. אחד מהנתונים הינו: מדד מנהלי הרכש של איזור שיקגו נקרא NAPM-Chicago .

נתונים כלכליים: הכנסה פרטית

הכנסה פרטיתכידוע, מתפרסמים מעת לעת, נתונים כלכליים באתרי החדשות השונים אשר הסוחרים מצפים להם בדריכות רבה בכדי לקבל החלטה בדבר כדאיות השקעה ו\או במסחר. חשוב לציין, כי נתונים אלו בעלי חשיבות רבה והינם מתפרסמים במועדים שונים, לגבי תוצאות שונות ומעידים על חוזק ומצב הכלכלה במדינה מסוימת. אחד מהנתונים הינו: הכנסה פרטית.