תפריט מובייל

כל ארגון, חברה ואדם אשר מבצעים פעולות שיכולות להיות בהן סיכון - כדאי שיקבלו ייעוץ לניהול סיכונים. כאשר מדובר בהשקעות בבורסה, חשוב מאוד לקבל ייעוץ בנושא גידור סיכונים, המאפשר למשקיע לבטח את עצמו מפני מצב של חשיפה לסיכוני השוק. המשפטים האלה אולי נשמעים מוזרים, שכן המחשבה הראשונה שעולה לראש היא שמי שמבצע פעולות שהוא יודע שיש בהן סיכון - או שיבחר לא לנקוט בהן או שינקוט במשנה זהירות ויהיה כל הזמן עם היד על הדופק, אולם בפועל – לא כך הדבר.

נתחיל בהבנה מעמיקה של המושגים שהוזכרו:

סיכון – פעולה שכתוצאה מהתרחשותה ייגרם נזק כלשהו בצורה של נזק כלכלי, עסקי, מדיני, תפעולי, מערכתי ואחרים. מידת הסיכון מחושבת על פי הסבירות שיתממש ומידת הנזק שלו מחושבת על פי ההפסד שיגרם באם יתממש.

ניהול סיכונים – היערכות לקראת הסיכונים שיכולים להתממש כתוצאה מביצוע פעולה מסוימת (הסיכון). היערכות זו כוללת זיהוי של כל הסיכונים האפשריים, בניית תוכנית פעולה שמטרתה להימנע מחשיפה אליהם, בניית תרחישים שונים ויצירת תסריטים להתמודדות נכונה עם כל אחד מהם ועוד.

גידור סיכונים – היערכות לקראת סיכונים פיננסיים בעולם ההשקעות בבורסה, דהיינו: בשוק ההון, באמצעות השקעות שמטרתן לבטח את המשקיע מפני מצב של סיכון בשוק, באמצעות תיחום הסיכון בגבולות שהם מאוד ברורים וידועים מראש. 

כידוע, השקעה בבורסה טומנת בחובה לא מעט סכנות להפסדים כספיים, שעלולים לעלות למשקיע ביוקר. לעומת זאת, השקעה כזו יכולה להניב גם לא מעט רווחים. מכיוון שהימנעות מפעולה זו היא אפשרית אך גם מבטלת את הסיכוי לרווחים, הרי שביצוע השקעות בצורה נבונה, תוך קבלת ייעוץ גידור סיכונים מאנשי מקצוע מנוסים, יכול להיות פתרון יעיל ביותר. דרך הפעולה המקובלת ביותר לשם כך הינה ביצוע השקעה הפוכה לסיכון שמעריכים שיתרחש.

לדוגמה: במידה וקיים חשש שהשקעה מסוימת תהיה חשופה לסיכון בגלל ירידת שער הדולר, אפשר לבטח אותה – לגדר את הסיכון הזה, באמצעות השקעה שדווקא תניב רווח / תשואה מהתממשות הסיכון. השקעה שכזאת יכולה להתבצע באמצעות קניית חוזה עתידי או אופציה על ירידת שער הדולר או באמצעות השקעה בקרן תרחיש קרן המבוססת על תרחיש כלכלי מוגדר מראש. לעיתים ניתן לבצע גידור סיכון חלקי, בכדי להפחית את הסיכון אך בלי לנטרל אותו לגמרי.

ניהול השקעות - מהם סיכוני השוק הקיימים?

כאמור, סיכון שוק הוא מצב שבו ההשקעה הכספית באחד המכשירים הנסחרים בשוק ההון נמצאת בסכנת הפסד. סיכוני השוק העיקריים הם:

בשוק המט"ח – עלייה בשער היציג של מטבעות חוץ יכולה לפגוע ביבואנים ובלווים שהחוב שלהם נקוב באותו מטבע שעלה וירידה בשע"ח יכולה לפגוע ביצואנים שהכנסותיהם נקובות באותו מטבע שירד.
בשערי הריבית – עליית שער הריבית יכולה להביא לכך שעלויות המימון של חברות ושל יחידים יתייקרו וגם לכך ששעריהן של חלק מאגרות החוב ירדו.
בשוק המניות – ירידות שמתרחשות בשוק המניות יכול להוביל לפגיעה בשווים של תיקי השקעות.
בשוק הסחורות – עלייה במחיריהם של חומרי הגלם יכולה להביא לכך שהיצרנים ייפגעו; ירידה במחירי חומרי הגלם יכולה להביא לכך שמי שמחזיק במלאי גדול שלהם ייפגע.

AS22

איך מתגוננים מפני סיכונים בשוק ההון?

הדרך הטובה ביותר של חברות ומשקיעים פרטיים להתמודד עם הסיכונים הקיימים בשוק ההון היא לנקוט במדיניות של גידור סיכונים, כלומר שימוש במכשירים הפיננסיים השונים בצורה שתאפשר להם להרוויח / להפסיד פחות, אם הסיכון יתממש. כך למשל, בתקופה של עליית מחירים, יצואני סחורות יכולים לגדר את ההכנסות שלהם ממטבע חוץ; משקיע פרטי יכול לגדר את ההשקעה שלו במדד המעו"ף באמצעות רכישת אופציית מכר על המדד וכד'.

אין ספק, שביצוע גידור סיכונים הוא חשוב, אבל יש לקחת בחשבון גם את העובדה, שלכל גידור ישנה עלות מסוימת. לכן, בתקופה של עליית מחירים ממושכת, למשל, היעילות של הגידורים פוחתת (עלות הביצוע היא לפעמים שווה או אפילו גבוהה יותר מההפסד הצפוי).

מקרה בוחן: ניהול סיכוני מטבע

סיכון מטבע הוא מונח המתאר את רמת החשיפה של ארגונים, יצואנים וכל מי שעוסק בתחום המערב החלפת מטבעות שונים, לעלייה או לירידה בשערי המטבעות וכתוצאה מכך גם להכנסות ולרווחים שלהם. כל מי שעוסק בתחומים אלה כדאי מאוד שיבצע הגנות מטבע, שיאפשרו לו להגן על הנכסים הפיננסיים ועל תזרימי המזומנים מפני אותם הפסדים שעלולים להיגרם כתוצאה מתנודתיות שערי החליפין. 

הגנות מטבע הן פעולות שיכולות לצמצם ואף לבטל את הסיכון שעלול להיגרם מהשינויים בשערי המטבע. הגנות מטבע מתבצעות בדרך כלל בשתי דרכים עיקריות:

  • מסחר באופציה בארה"ב – מסחר באופציות בוול סטריטבאמצעות רכישת נגזרים פיננסיים כגון אופציות, המספקים אפשרויות רבות לגידור החשיפה לסיכון.
  • חוזים עתידיים – רכישת חוזים עתידיים המאפשרים לקבע את שער החליפין וכך לא להיות חשופים להפסדים. עסקאות אלה יכולות להיות עסקאות פורוורד (Forward) מול בנקים מסחריים או עסקאות מסוג Future בבורסה.

איך עושים את זה נכון? פונים רק אל מומחים לקבלת ייעוץ גידור סיכונים.
קוואנטום ניהול השקעות, המתמחה בתחום של ניהול סיכונים, מספקת לכם ייעוץ מקצועי.
תוכלו להיות בטוחים שההשקעות שלכם בידיים טובות.