תפריט מובייל

מהו ניהול תיקי השקעות ? כיום, קיימות אופציות בכדי להשיג תשואה גבוהה ולהפיק רווחים מקסימאליים מהכסף שלכם, מלבד השארת הכסף בפיקדון בבנק. אחת מהאופציות הינה להעביר את כספכם לניהול מקצועי של חברת השקעות העוסקת בניהול תיקים.

תחום ניהול תיקי השקעות התפתח בשנים האחרונות ונמצא כבעל פוטנציאל רווח למשקיעים, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכל אחד ואחת מאתנו. תיק השקעות מנוהל על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומקצועיים בכדי למזער את הסיכונים ולשפר את הרווחים בטווח הארוך. את ההון ניתן להשקיע במוצרים פיננסיים שונים, כגון: אג"ח, מניות, אופציות, חוזים, מוצרים מובנים, פיקדונות מתוחכמים ועוד. המטרה היא ליצור את הפתרון המתאים ביותר למשקיע אשר עומד בספקטרום הרחב בין השקעות חסרות סיכון והשקעות ספקולטיביות.

מה זה ניהול תיקי השקעות?

תחום ניהול תיקי ההשקעות התפתח רבות בשנים האחרונות, ואף צבר תאוצה כאשר השוק הבורסאי העולמי הפך לגלובלי הודות לרשת האינטרנט. תחום זה מעניק גישה נוחה ופשוטה להשקעות בבורסה הישראלית בפרט, ולבורסות הפזורות ברחבי העולם בכלל. לרוב, הפעילות מתבצעת דרך חברי הבורסה, שהם למעשה בתי השקעות גדולים או בנקים מסחריים. מאחר וכולנו חשופים, בצורה כזו או אחרת, אל המתרחש בבורסה על-ידי חשיפה דרך קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות שאנו צוברים במהלך חיינו, קיימות אלטרנטיבות רבות להשקעה ושימוש בניהול תיקי השקעות.

חשיפה סולידית למשל, הנהוגה בקרב החוששים מכניסה לשוק המניות ונגזריו, מעניקה תשואה נמוכה, אך יחסית בטוחה, וזאת בעקבות חשיפה נמוכה לנכסים מסוכנים וחשיפה גבוהה לנכסים בטוחים יותר.

ניהול תיקי השקעות יכול לבוא לידי ביטוי בחשיפה גדולה או מלאה לנכסים מסוכנים כגון מניות, אופציות, חוזים שונים ואג"ח ספקולטיביות. חשוב לציין כי הנחשפים למוצרים אלה, אשר מעמידים בסיכון גדול יותר את כספם על פני אלו המעוניינים בהשקעה סולידית, יכולים להשיג תשואה גבוהה יותר, במידה ולא התרחשו הסיכונים, מזו שתתקבל באפיק הסולידי. לרוב, שיקולים לגבי רמת סיכון בתיק נקבעים לפי גילו של המשקיע, מטרת ההשקעה או ייעוד הכספים בעתיד, אחוז התיק מכלל נכסיו ויחסו האישי ואופיו של המשקיע לסיכון.

ניהול תיקי השקעות - קוואנטום שוקי הון

קוואנטום ניהול השקעות מנהלת את תיקי ההשקעות של לקוחותיה באמצעות שני מודלים עיקריים:

1.ניהול תיק השקעות בחו"ל

מודל ההשקעות בנוי לתת מענה ללקוח אשר מעוניין לשאוף לתשואה הולמת על השקעתו, תוך מזעור הסיכונים הכרוכים בהגעה ליעד הנ"ל ברמה שנתית מתוך ויתור מראש על אפשרות לרווחים גבוהים מטווח היעד. המודל מספק פתרון הולם לשתי בעיות עיקריות הקיימות בשוק ההון של זמננו:

  • מענה לסביבת ריבית נמוכה וסביבת תשואות עולה באופן הדרגתי – נעשה שימוש במכשירים פיננסים אשר צפויים לספק תשואה עודפת או הגנה בסביבת תשואות עולה בטווח השקעה סביר.
  • מענה לציפיות מתמתנות משוק המניות – נעשה שימוש במכשירים פיננסים אשר יכולים לספק תשואה גם בשוק מניות שטוח או יורד בטווח השקעה סביר.

האסטרטגיות הקיימות בתיק ההשקעות חו"ל
התיק משלב מספר אסטרטגיות שפועלות במקביל, במטרה משותפת להגיע לתשואת היעד תוך הפחתה ככל שניתן בסטיית התקן. חלק מהאסטרטגיות הינן משלימות אחת לשנייה, כלומר יתכן שחלק מהרכיבים יפעלו בצורה מנוגדת בתקופות מסוימות, מתוך החזון להגיע לתשואת היעד, תוך הפחתה ככל שניתן בסיכונים. האסטרטגיות המשולבות הינן:

  1. שכבת שימור הון – עד 120% משווי התיק מושקע באג"ח של חברות גלובאליות, חברות בעלות דירוג עולמי ממוצע כמו מדינת ישראל.
  2. שכבת הגנת מח"מ – על-ידי שימוש בהגנות בדמות אופציות על אג"ח של ארה"ב נוכל לקבל הגנה בעליית תשואות ואף להגדיל את תשואת התיק במידה ושוק האג"ח ישאר סטטי - תמורת ויתור מראש על רווחי הון משמעותיים באג"ח - אסטרטגיה אשר עולה בקנה אחד עם הסביבה המאקרו כלכלית בה אנו נמצאים היום.
  3. חשיפה עקיפה למניות – על-ידי שימוש בכתיבת אופציות PUT על מניות של חברות מובילות בעולם. הכתיבה נעשית במטרה לקבל פרמיה שתשמש חשיפה עקיפה לאחזקה ישירה במניות אלה, בכדי לתת מענה בתקופות בהן שוק המניות אינה עולה עם חשיפה מוגבלת מראש.
  4. אסטרטגיות לונג\שורט – אסטרטגיות על צמדי מניות בהן מניות ערך וצמיחה עליהן קיימת אחזקה ב-LONG אל מול אחזקה ב-SHORT במניות שצפויות להיפגע באופן משמעותי בתקופה של ירידות בשוקי המניות. אסטרטגיה זו צפויה לסייע בתקופות בהן שוק המניות יורד.
  5. ניצול הזדמנויות בשווקים – ניצול הזדמנויות קצרות טווח בשוקי המניות, האג"ח, הסחורות וכן סטייה מקורולציות בין נכסים שונים.

2. מודל ההשקעה המסורתי (לרבות עבור תיקי IRA) -

מודל זה מתייחס לניהול תיקי השקעות במגוון של מכשירים פיננסיים, שהעיקריים בהם הם מניות ואגרות חוב בתמהילים שונים; התיקים מחולקים בשיעור של 90/10, 80/20 וכדומה כאשר בדרך כלל החלק הגדול יותר בתיק מושקע באג"ח שונות וזאת בהתאם לרמת הסיכון המתאימה ללקוח ולמצב השוק. מכשירים פיננסיים נוספים בהם ניתן לעשות שימוש במודל השקעה זה הם נגזרים, מט"ח וסטרקצ'רים (מוצרים מובנים) המותאמים באופן אישי לכל לקוח ולקוח. ניהול תיק השקעות דרך המודל המסורתי מתבצע באמצעות בניית תמהיל של תיק השקעה המותאם לצרכי הלקוח ולמצבי השוק המשתנים תוך ניצול ההזדמנויות בשוק ההון.

*אין בדברים אלה משום התחייבות לספק תשואה חיובית כלשהי.

 AS29

מי הוא מנהל תיקי השקעות ?

ניהול תיקי השקעות מתבצע על-ידי מנהלי תיקי השקעות מקצועיים, שלעיתים משמשים גם כיועצי השקעות. תחום זה מפותח ובעל למידה אישית רבה, אך לא די בו בלמידה אישית. אותם מנהלי תיקי השקעות עוברים מבחנים עיוניים על-ידי הרשות לניירות ערך ותקופת התמחות אצל בעל רשיון ותיק עד שניתנת להם האפשרות לנהל תיק השקעות כלשהוא בעצמם. לרוב אלו אנשים שלמדו תואר ראשון במקצועות הריאליים כמו מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, מתמטיקה וסטטיסטיקה כאשר לאחר לימודי תואר זה מועברים אותם מועמדים לקבלת תעודת ניהול תיקי השקעות 3 מבחני ליבה שהם: אתיקה ודיני ני"ע, מקצועית א' (מכשירים פיננסיים) ומקצועית ב' (עבור ניהול תיקים). אנשים ללא רקע אקדמי נאלצים להשלים 3 מבחנים נוספים. רק לאחר כל אלה מוענק להם רשיון של מנהל תיקי השקעות, יועצי השקעות או משווקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. 

משקיעים נעזרים במומחיותו, בניסיונו ובידע שרכש אדם כזה במהלך השנים, כדי להשיג את התשואה המקסימאלית עבור כספם. חשוב לדעת ולזכור כי גם ניהול תיקי השקעות אינו תחום שהסיכון פסח עליו, ושגם ליועץ ההשקעות ולמנהלי התיקים קיימות לעיתים טעויות שנובעות מניתוח לא נכון ו\או מנתונים שמפתיעים לרעה ומשפיעים על מצב הבורסה. בסופו של דבר כולנו בני אדם וכולנו ניצבים בפני אי ודאות, אך לרוב המנהלים האיכותיים והמנוסים יותר משיגים תוצאות טובות יותר על פני האחרים.

ניהול תיקי השקעות מורכב מכמה רבדים:

הרובד הראשון, אפיון הלקוח והתאמת התיק עבורו. בחלק זה מנהל תיקי ההשקעות מבצע אפיון עבור הלקוח כך שיידע כיצד להשקיע עבורו את כספו. הוא מיידע את הלקוח אודות הסיכון הכרוך בכל אפיק, בודק עימו כעבור כמה זמן יצטרך חזרה את הכסף ובסיום מתאים ללקוח את אפיק ההשקעה האידיאלי עבורו.

הרובד השני, קביעת מדיניות השקעה עבור אפיקים שונים. ניהול תיקי השקעות מיושם הלכה למעשה על-ידי קובעי המדיניות, המחליטים באיזה מניות, באיזה איגרות חוב ובאיזה קרנות נאמנות ומוצרים פיננסים נוספים להשקיע, עבור הציבור שנתן להם לנהל את תיק ההשקעות.

טווח הזמן בו הלקוח זקוק לכסף בחזרה, לעיתים מכריע את הכף בהחלטתו של מנהל התיקים אודות אפיק ההשקעה בו הכסף יושקע. החלטה זו בעלת משמעות רבה כיוון שבמידה וייגרם נזק לתיק ההשקעות, חשוב שיתאפשר זמן למזער נזקים או אפילו לחזור לרווחים במהלך זמן ההשקעה. בטווחי זמן קצרים יחסית (עד שנה), לרוב מייעצים להשאיר את הכסף מחוץ לנכסים מסוכנים, אך כאשר מדברים על טווחי זמן ארוכים (שנה ויותר), ניתן לשלב גם נכסים מסוכנים יותר במטרה לשפר את תשואת התיק בטווח הרצוי.

הרובד השלישי, רובד המעקב. רובד זה מורכב ממעקב שוטף של הלקוח ושל קובעי המדיניות בתיק ההשקעות. ניהול תיקי השקעות בצורה שוטפת נעשה על-ידי מנהלי התיק, האחראי על ביצוע פעולות עבור לקוחותיו. לקוחות רבים המבינים בתחום ההשקעות, גם כן מביאים את דעתם וניסיונם לטובת הצלחתם האישית בתיק ההשקעות שלהם.

למי מתאים לנהל את כספו על-ידי מנהל תיקי השקעות ?

לכולם מתאים לנהל את כספם על-ידי מנהל תיקי השקעות. גם לפונים אל תחום ההשקעות לראשונה וגם למיומנים ביותר, כדאית ההתייעצות ובחינת דעתם של קולגות לגבי מצב השוק, הכלכלה והמצב הביטחוני, שלעיתים משפיע אף הוא על ההתנהלות בשוק ההון. רבים מהמבינים בתחום ההשקעות והבורסה, יעזרו בדעתם ובניסיונם של מנהלי תיקי ההשקעות, כי אין טוב כבעל ניסיון.

כאמור, רבים מפחדים מתחום זה ומעדיפים להשאיר את כספם בבנקים ולטענתם לישון טוב יותר בלילה, אך גם עבור משקיעים אלה ישנם פתרונות השקעה, בהתאם לרמת הסיכון הנמוכה שלהם שלא ידירו שינה מהם.

 

לפרטים נוספים אודות ניהול תיקי השקעות לחץ כאן וצור איתנו קשר.